Morče - základní informace pro soužití

02.02.2020

Několik základních čísel v životě morčat a pár dalších informací...

2

Nejdůležitější číslo v životě morčat, protože morče by nikdy nemělo být samotné. Morče je skupinové zvíře, a tak by měli být vždy minimálně ve dvojici. Pokud bude morče samo zvykne si, ale i pokud se mu budete věnovat bude strádat. Společník stejného druhu zajišťuje zábavu v době Vaší nepřítomnosti a poskytuje komunikaci a sociální vyžití, morčata spolu budou mít i více pohybu. Bohužel se může stát, že si zrovna dva jedinci nesednou, nestává se to často, ale stát se to může a je jedno jestli se jedná o dvě samice nebo dva samce. Ale i pokud je oddělíte a vidí se, slyší se, cítí se, pořád je to společnost stejného druhu a alespoň mohou komunikovat a ví, že nejsou sami. 

Jaké parťáky tedy zvolit? Je to na Vás, ale berte na vědomí, že:

 •    SAMICE a NEKASTROVANÝ SAMEC

Tuto dvojici zvolí pouze někdo, kdo si přeje morčata chovat, protože ať chcete nebo ne, samice vždy dříve nebo později bude březí!! Pokud bude samice na porod příliš stará můžete přijít jak o samici, tak o mláďata. Zároveň pokud před porodem samce neoddělíte znovu Vám samici nakryje a pořád dokola, což nikdy není nic dobrého pro zdravotní stav samice. Spousta samic je i moc malých na to aby mláďata měly, takže opět jen další riziko... Tyto parťáky nedoporučuji, ani nepodporuji, pokud chcete zvířátka jen na mazlení. 

 •    SAMICE a KASTROVANÝ SAMEC

Tato dvojice je vhodná. Pokud si ale pořídíte ještě nekastrovaného samce, je potřeba ho před i delší dobu po kastraci mít odděleného. Kastrace s sebou ale přináší nejen komplikace v nutnosti dočasného oddělení, ale také mohou nastat komplikace po zákroku samotném. Kastrace jakožto zákrok kompikovaná nebývá, problémy způsobuje morčatům narkóza, která také nepříznivě působí na trávicí trakt morčete. Počítejte tedy se zvýšenou kontrolou a péčí minimálně po několik dní. 

 •    SAMICE a SAMICE

Opět vhodná dvojice. U samic ale musíme myslet na říji - opakuje se po 16/17 dnech. V období říje bývá pohybová i hluková aktivita vyšší. Samice, která má říji se ke spolubydlící chová jako samec, který si namlouvá samici. Říjící samice vrká, bublá a tancuje kolem spolubydlící, může na ní i naskakovat. Pokud druhá samice není v říji nebude se jí toto chování líbit a dá to patřičně hlasově najevo nebo dokonce použije jako obranu proud moči. Jedná se o normální chování a není třeba nijak panikařit. 

 •    SAMEC a SAMEC 

Také vhodná dvojice, ale obecně platí, že starší samci lépe snášejí mladší samce, než stejně staré, pokud se nejedná o sourozence se kterým vyrůstá a bydlí. Opět je normálním chováním, že (většinou) starší samec tancuje a vrká na mladého samečka i když už spolu bydlí delší dobu.

Také myslete na to, že pokud máte ve skupině mladé zvíře, je možné, že při dospívání se bude snažit své postavení v hierarchii zvýšit a mohou vzniknout rozepře.

Ať už ale zvířata seznamujete poprvé a nebo dochází k nějakému ujasňování v průběhu soužití, nikdy je od sebe neoddělujte pokud to není nezbytně nutné, tedy například pokud neteče krev, nebo se Vám po kleci nepohybuje klubko morčat, která se perou. Hlasité pískání a jiné hlasové projevy, jsou normální a ani se nemusí nic moc dít, pronásledování nebo pošťuchování soka je také normální chování pokud zvířata něco řeší. Pokud zvířata oddělíte například jen proto, že se pronásledují, nebo hlasitě pískají, znemožníte tím vyjasnění situace a celý proces jen prodloužíte

V poslední řadě si všimnete, že nikde nepíši, kdo je mazlivější, a to proto, že je to především na idividualitě každého zvířete. Každé zvíře má svou osobnost a i když můžeme říct, že samci mají sklony k tomu uvolnit se snáz a samice bývají náladovější, tak to nikdy neplatí vždycky a záleží na tom jak to zvíře cítí. Toto platí nejen pro mazlení, ale i pro samotné zvykaní si v novém domově.

A nyní k dalším číslům co k morčatům patří:
 •    ideální teplota pro bydlení: 18 - 22°C (neplatí pro skinny a baldwin), obecně se snáze vyrovnávají s nižšími teplotami než s vysokými
 •    ideální vlhkost vzduchu: 45 - 65 %, musí i Vám být příjemně a dobře se dýchat, vysoká vlhkost společně s vysokou teplotou napomáhají vzniku plísní!
 •    proudění vzduchu do 2 m/s, tedy větrání ano ale průvan ne

A další informace:

 •    striktně býložravec
 •    nejvyšší aktivita v noci
 •    neustále dorůstající zuby
 •    nutnost dodávání vitaminu C stravou
 •    cekotrof! (pojídání vlastních výkalů - primární a sekundární - sekundární už jsou normálně vylučovány bez pojídání), díky tomu využívá potřebnou vlákninu

Co se vakcinace týče u morčat není žádná povinná. Ani preventivní vakcinace se spíše nepoužívají, veškeré nemoci se řeší až po vyskytnutí. Jediné co můžete podávat preventivně - proti parazitům, jsou přípravky spot-on, které ale vždy aplikujeme v množství adekvátním velikosti-váhy zvířete!